top of page
french-fries.jpg

MENU BIDOURIKS

9€50       

½ MELON & JAMBON BLANC

OU TOMATES MOZZARELLA

STEAK HACHE FRITES

OU NUGGET’S FRITES

1 BOULE AU CHOIX OU CÔNE GLACE

OU GLACE À L’ITALIENNE

Menu Bidouriks: Notre menu
bottom of page